Bloemenweide

Een bloemenweide is een grasveld waarin allerlei bloemen zijn te vinden. Dat kunnen bloembollen zijn, maar ook inheemse planten of andere sterke planten. Een inheemse bloemenweide is bijvoorbeeld steeds vaker te vinden in de vorm van natuurlijk beheerde wegbermen, maar ook weilanden en andere graslanden waar niet wordt bemest en laat (of helemaal niet) wordt gemaaid. 

Bekende uitheemse vormen van een 'bloemenweide' zijn bijvoorbeeld de prairie (VS) en de steppe (Azie). Deze type beplantingen worden steeds vaker nagestreefd als tuinbeplanting. De populariteit hiervan is groeiende vanwege de natuurlijke uitstraling en de lange bloeitijd. De Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf heeft een voortrekkersrol gespeeld in het populair worden van dit type wildere beplantingen. 

Foto's over Bloemenweide

feedback Switch to English