Natuur bij Huis

‘Natuur bij Huis’ is het tuinontwerpbureau van Iverna Zaalberg voor het vormgeven van een leefbaar stukje natuur bij huis, een plek om te ontspannen, inspiratie op te doen en creativiteit te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat groen gelukkig maakt en goed is voor onze gezondheid ontwerpt Iverna particuliere– en bedrijfstuinen waarin natuurbeleving een belangrijke rol speelt. Iverna ziet de tuin niet als verlenging van de bebouwing maar zij laat de natuur juist toe in de tuin.

Groen maakt gelukkig!

Een groene omgeving is van grote invloed op onze gezondheid. Bij de toenemende vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen wordt te vaak gekozen voor zoveel mogelijk bestrating.

Deze verstening heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. De biodiversiteit neemt af en door een verdicht grondoppervlak wordt het hemelwater direct geloosd op het riool. Iverna beperkt de erfverharding tot het noodzakelijke zodat er in de tuin zoveel mogelijk ruimte blijft voor 'Natuur bij Huis'.

Iverna zal voor u de juiste beplanting kiezen, er zijn veel interessante soorten die weinig onderhoud vragen. "Groen maakt gelukkig! En wie zich gelukkig voelt in eigen tuin zal onderhoudstijd niet meer als werktijd beschouwen."

Biodoversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit, iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur. Door natuurvriendelijk te tuinieren kan de natuur zich optimaal in de tuin ontwikkelen.

+ moodboard

Meer weten?

Kijk eens op de website van Natuur bij Huis.

Of bel met Iverna Zaalberg: 06-13970863

Foto's van Natuur bij Huis

Natuur bij Huis | bedrijfstuin - 16 foto's
feedback Switch to English