De Schuttingbouwer

Een erfafscheiding plaatsen en de perceelgrens

Het is belangrijk dat u de tuinafsluiting op de juiste positie neerzet. De afscheiding mag nooit achter de perceelgrens heen worden gebouwd. De perceelgrens geeft aan welk terrein van uw tuin is en waar die van de wijkbewoners start. Indien u de betonschutting over de perceelgrens bouwt hebben de wijkbewoners het recht daar wat van te zeggen. Legio mensen hechten waarde aan de perceelgrens. Er is hierdoor al menig burenruzie tot stand gekomen.

Indien de rechter de buren in het gelijk stelt zou het zo maar kunnen dat u de splinternieuwe schutting weer moet demonteren om deze een paar cm verderop weer te moeten opbouwen. Als u wilt weten waar de erfgrens nauwgezet loopt, dan kan u dit bij het Kadaster checken.

Heel wat consumenten willen een hout beton schutting in de achtertuin. Er zijn meerdere aanleidingen waarom mensen een omtuining willen neerzetten in de tuin. De belangrijkste aanleiding is toch de afzondering die het geeft. Het is ook niet aangenaam als de omwonenden of lieden van buiten gewoon in uw achtertuin kunnen kijken. Ze zullen u vermoedelijk verder niet benaderen, maar het is geen behaaglijk begrip dat u b.v. in de zon ligt te relaxen in uw achtertuin terwijl de wijkbewoners mee zitten te turen.

Een andere motivatie waarom mensen een tuinafscheiding installeren is om te vermijden dat er zomaar spullen uit de tuin ontvreemd kunnen worden. Een erfafscheiding heeft in dat aspect een paar voordelen. Dit maakt het voor outsiders moeilijker om binnen te sluipen en zien de spullen van buitenaf geheel niet meer staan.

Foto's van De Schuttingbouwer

Luxe hout beton schuttingen - 2 foto's
Schuttingen - 1 foto
feedback Switch to English