+ moodboard
Ommuurde stadstuin

Ommuurde stadstuin

Ommuurde stadstuin Roermond, 2014. In dit tuinontwerp is de bestrating (Scoria Bricks) beperkt tot het noodzakelijke zodat zoveel mogelijk ruimte overblijft voor natuurbeleving. Ontwerp: www.natuurbijhuis.nl. Foto: augustus 2015 ©Iverna Zaalberg Tuinontwerp en beplantingsplan Limburg. natuurbijhuis.nl/

View 21 more photos in Natuur bij Huis

Natuur bij Huis
About Natuur bij Huis
‘Natuur bij Huis’ is het ontwerpbureau van Iverna Zaalberg. Vanuit de overtuiging dat groen gelukkig maakt en goed is voor onze gezondheid ontwerpt Iverna tuinen waarin natuurbeleving een belangrijke rol speelt. View profile

More photos by Natuur bij Huis

Natuur bij Huis - 22 photos
feedback Schakel naar Nederlands