Boomverzorging

Bomen verzorgen tot in de puntjes

Het verzorgen van bomen lijkt een onbelangrijk onderdeel, maar het tegendeel is zeker waar. Bomen brengen meerwaarde aan je tuin, de omgeving of het straatbeeld. Een mooie volle boomkroon straalt allure uit. Gezelligheid en status zijn andere kenmerken die bomen met zich meebrengen. Uiteraard wil je dat voor de tuin. Door bomen goed te verzorgen, blijft de boomkroon mooi vol, verkleint de kans op boomziektes en voorkom je beschadigingen aan gebouwen of risicovolle situaties. Het is dan ook belangrijk de bomen al vanaf de eerste jaren na het planten goed te verzorgen.

+ moodboard

Bomen snoeien

Een essentieel onderdeel van boomverzorging, is het bomen snoeien. Tijdens de snoei worden onder andere dode takken verwijderd. Door deze weg te snoeien krijgen schimmels en insecten geen kans om de boomkroon aan te tasten. Ook takken die beschadigd zijn of een risico vormen voor de omgeving behoeven gesnoeid te worden. Het snoeien dient uiteraard op de juiste wijze te gebeuren. Dat kun je zelf doen, maar je kunt het snoeien ook aan een professioneel boomverzorgingsbedrijf over laten. Wanneer de bomen op een verkeerde wijze gesnoeid worden, bestaat er niet alleen de kans op scheefgroei, tevens vergroot de kans op boomziektes en plagen.

+ moodboard

Tip 1: Gebruik het juiste snoeigereedschap

Om de boom op de juiste wijze te snoeien, heb je ten eerste het juiste gereedschap nodig. De snoeischaar is een geschikt instrument voor het snoeien van bomen en struiken. Je kunt kiezen voor de papegaaisnavel met twee snijbladen. Deze is erg geschikt voor zacht hout. Of je kiest het aambeeldtype. Hierbij bijt het snijblad tegen een plat oppervlak met rolbeweging. Het laatste type is meer geschikt voor hard hout. Voor dikkere takken kun je beter een snoeizaagje gebruiken en voor grote snoeiklussen gebruik je een heggenschaar. Uiteraard dient het snoeigereedschap scherp te zijn. Bot gereedschap zorgt voor rafels rond de snoeisnede en vergroot de kans op schimmels of andere boomplagen.

+ moodboard

Tip 2: Snoei de tak schuin weg

Dode takken, beschadigde takken en overige takken wegsnoeien dient op de juiste manier te gebeuren. Zorg dat je hiervoor de juiste techniek gebruikt. Zo snoei je de tak het beste weg boven een knop. Je snoeisnede is schuin en loopt van net boven de knop naar beneden tot de hoogte van de knop. Het vocht loopt zo makkelijk van het snijvlak weg en de vorm van de boom blijft behouden doordat de knop, waar een jonge scheut uit zal voortkomen in dezelfde richting groeit.

Tip 3: Snoei op het juiste moment

Wanneer de boom gesnoeid dient te worden hangt af van de soort boom. Het beste is om bomen in hun rustperiode te snoeien. De energie gaat dan niet op aan het produceren van nieuwe takken en bladeren. Daarnaast is de vorm van de kale boom ook beter zichtbaar en zie je duidelijk welke takken weggesnoeid dienen te worden , wil je de boomstructuur behouden. Sommige bomen dienen vóór de jaarwisseling gesnoeid te worden. Bij onder andere de berk, de kastanje, de walnoot en de druif komt de sapstroom al vroeg op gang. Wanneer deze te laat gesnoeid worden, is de kans op het bloeden van de snoeiwonden groot. Wel is het belangrijk om niet tijdens de vorst te gaan snoeien.

+ moodboard

Andere onderdelen van boomverzorging

Wanneer je kiest voor boomverzorging door een professioneel bedrijf, zal de eerste stap van deze boomverzorger het controleren van de boom zijn. Wat is de conditie van de boom, zijn er probleemtakken aanwezig of vertoont de boom ziekteverschijnselen? Wanneer dit is vastgesteld, zal de verdere verzorging van de boom hierop afgestemd worden. Wellicht is het wegsnoeien van dode takken, probleemtakken of scheuten die de boomkroon negatief beïnvloeden voldoende. Maar ook het verankeren van jonge bomen kan een onderdeel van de boomverzorging zijn. Door deze jonge bomen na het planten te verankeren, zorg je ervoor dat de boom niet omwaait bij zware windstoten en wordt eventuele scheefgroei voorkomen.

+ moodboard

Genieten van de boom

Beschut in de achtertuin tussen de bomen, heerlijk genieten van een kopje koffie. Dat willen we allemaal. En je zit nog fijner wanneer je weet dat jouw goed verzorgde boom geen schimmels of plagen vertoont, geen risicovolle takken bevat en een mooi vol bladerdek heeft dat jou dat heerlijke schaduwplekje geeft.

Bekijk meer blogs »

Groentechniek Klomp
Over Groentechniek Klomp
feedback Switch to English